سفارش تبلیغ
صبا ویژن

pishgamanasia

نظر

امروزه بسیـــاری از شرکتها برای ایجاد روابط با مشتــــریان خود از مدیریت روابط بـــــا مشتری   (CRM) که از جمله استراتژی هست که به منظور جذب و حفظ مشتریان ، از آنها استفاده می کنند. رویکرد دیگر، عبارت است از جذب مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها به وسیله فراهم کردن ارزشهایی فراتر از ارزشهای ذاتی کالاها یا خدماتی که به آنها عرضه می شود ، از طریق باشگاه های مشتری (Customer Clubs) ،که معمولاٌ به آن برنامه های ایجاد وفاداری از طریق روابط نزدیک گفته می شود.

شرکت پیشگامان آسیا با داشتن نرم افزار باشگاه مشتریان گامی جدید در تحقق اهداف شما برداشته است.

 

 

www.pishgamanasia.com

071-32346202