سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

pishgamanasia

نظر

با توجه به حرکت جهانی رو به پیشرفت نظام سلامت به سمت الکترونیکی شدن و در راستای نیل به فوائد حاصل از آن به نظر می رسد ضرورت پیوستن نظام سلامت کشور، به این زنجیره در حال شکل گیری نیز کاملاً مشهود باشد و مهمتر آنکه اجرای چنین طرح عظیمی قطعا می تواند گام بزرگ و مهمی در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و به تبع آن کاهش دغدغه های بیماران, باشد. به مجموعه اطلاعاتی که از طریق پزشک و توسط نرم افزار به واسطه شبکه های ارتباطی متصل به مراکز داده ، به داروخانه، آزمایشگاه ، فیزیوتراپی ، مراکز پرتونگاری و سایر مراکز درمانی مجاز منتقل می شود و جایگزین تجویزهای پزشک و انتقال آنها از طریق دست نوشته و خود بیمار به این مراکز می گردد , سامانه نسخ الکترونیکی گفته می شود که در مطب پزشکان ، داروخانه ، آزمایشگاه ، فیزیوتراپی ، مراکز پرتونگاری و سایر مراکز درمانی کاربرد دارد.

 

 

www.pishgamanasia.com

07132346202

09197240864