سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

pishgamanasia

نظر


سیستم کنترل تردد به معنای مدیریت و کنترل تردد یا دستیابی به یک منبع و گرفتن سرویس از آن می باشد. همچنین این سیستم وظیفه اعلام خطر را نیز برعهده دارداعلام خطر نیز در این مورد به معنای فرستادن اخطار از جانب مکان های حساسی است که قبلاً تعریف شده اند. به عنوان مثال طولانی شدن زمان باز ماندن درب می تواند یکی از مواردی باشد که باعث اعلام خطر و فرستادن پیغام به اتاق کنترل شود.سیستم های کنترل تردد با امکان فرمان دادن به گیتهای کنترل تردد و قفلهای برقی امکان اجرای سیستم امنیتی جامع را در هر ساختمانی میسر می سازد. همونطور که میدونید شرکت پیشگامان آسیا اولین شرکتی است که تمام جنوب کشور ایران را در بحث دستگاه حضور و غیاب و اکسس کنترل ها پوشش داده است.

 

 

WWW.farzancard.ir

07132346202