سفارش تبلیغ
صبا

pishgamanasia

نظر

 

ناوگان حمل و نقل

نرم افزار مدیریت ناوگان حمل و نقل با کاربرد مدیریت خودروهای دولتی و سازمان و پیمانکاری و عملیاتهای درخواست خودرو , سهمیه ,مدیریت سوخت , مدیریت مسیر و ردیابی خودرو و عملیات محاسبه حقوق و دستمزد رانندگان و پیمانکاران , می تواند بسیاری از چالش های مدیریتی را حل نماید.

www.pishgamanasia.com

07132346102

t.me://pishagmanasia

09197240864